อาการแสบร้อนท้อง จุกแน่นท้อง อึดอัดทรมาน

พบว่าเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ ในผู้ที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ซึ่งมาจากการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก เมื่ออายุมากขึ้น ระบบการย่อย จะทำงานได้ลดลง นอกจากนั้น กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะ จะทำงานได้ไม่ดี ดังนั้น จึงอาจจะมีกรดในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหาร จึงเกิดเป็นอาหารแสบร้อนท้อง อึดอัดแน่นท้อง หลังรับประทานอาหาร

โรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกิน ได้แก่

โรคอาหารไม่ย่อย
โรคกรดไหลย้อน
โรคท้องอืดท้องเฟ้อ
โรคที่มีสาเหตุมาจากการเป็นมะเร็ง ได้แก่

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคมะเร็งหลอดอาหาร
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ได้แก่

โรคอาหารเป็นพิษ
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
โรคไส้ติ่งอักเสบ
โรคบิด
โรคพยาธิ
เมื่อมีอาการแสบร้อนท้อง อย่างแรกทำการสำรวจตนเองก่อนว่า เป็นมากน้อยเพียงใด ทนอาการปวดแสบ ปวดร้อนในกระเพาะได้ไหม หากเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงอาการหายไป ให้สันนิฐานไว้ว่า มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินของตนเอง จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น รับประทานให้น้อยลง แค่พออิ่ม ไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อมากเกินไป เน้นผักผลไม้ให้มากขึ้น

กรณีที่อาการแสบร้อนท้องไม่หายไป อาจจะมาจากโรคอื่นที่มีความรุนแรง เช่น โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

สุดท้าย หากเกิดอาการถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ ให้ทราบได้เลยว่าเกิดจากการติดเชื้อ ในระบบทางเดินอาหาร จะต้องพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ สามารถดื่มน้ำสะอาดผสมผงน้ำตาลเกลือแร่แก้ท้องร่วงไปได้ เพื่อป้องกันการช็อคจากการขาดน้ำของร่างกาย