ลุยศึกษาแผนลดพลังงานขนส่งทางอากาศ

สนข. ลุยศึกษาแผนลดพลังงานขนส่งทางอากาศ นำร่อง 3 สนามบิน “ภูเก็ต-กระบี่-สมุย” ตั้งเป้าลดพลังงานร้อยละ 30 ในปี 79 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนา เพื่อเผยแพร่โครงการครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ

ว่า ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศของไทยเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไทยมีท่าอากาศยาน 38 แห่ง แบ่งเป็นท่าอากาศยานหลัก 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และท่าอากาศยานรองอีก 32 แห่ง พบว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความสะดวกสบายและมีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการผู้โดยสารมากขึ้นจากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศปี 60 มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรวม 125 ล้านคน และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 1.6 ล้านตัน ขณะที่ปี 60 ภาคการขนส่งทางอากาศใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงจากอากาศยานมากกว่า 4,200 ktoe (กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) นอกเหนือจากการใช้พลังงานของเครื่องบินแล้วยังกิจกรรมในสนามบินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เช่น การขนส่งผู้โดยสารด้วย Bus Gate การขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือลำเลียงสินค้า เพื่อขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการใช้รถยนต์ เพื่อขนส่ง ลำเลียงสินค้าและผู้โดยสาร ในปี 59 ใช้พลังงานรวม 79,929 ktoe โดยใช้พลังงานในภาคขนส่ง 30,181 ktoe หรือร้อยละ38 ของประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews