บ้านร้อยอันพันอย่าง

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์เอกชนอันเกิดจากความตั้งใจของ อาจารย์ชรวย ณ สุนทร ผู้ปรารถนารวบรวมผลงานไม้แกะสลักโดยมี วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา โดยงานแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นผลงานสุด วิจิตรบรรจงของช่างฝีมือล้านนา ซึ่งบางชิ้นจัดว่าหาชมได้ยาก บางชิ้นเป็นงานแกะสลักสามมิติที่ดูสวยงามเหลือเชื่อ สำหรับผลงานชิ้นเด่นซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงนั้น อาทิเช่น ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวพญาคชสาร ซึ่งเป็นชิ้นเอกอยู่ด้านล่างของ

พิพิธภัณฑ์ รูปปลาอานนท์ที่เชื่อกันว่าหนุนโลกอยู่ ไม้ขี้เหล็กสลักภาพครูบาศรีวิชัย ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ไม้ขี้เหล็ก มีเนื้อแข็งมากและหลายคนยอมรับว่าเป็นไม้ที่แกะยาก ทว่าผู้ที่นำไม้นี้มาแกะสลักนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ฟันฝ่าของครูบาศรีวิชัย นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำซึ่งเป็นไม้หายาก นอกจากนี้ยังมีผลงานแกะสลักที่สะท้อนถึงคติธรรม พระพุทธรูป เทวรูป ป่าหิมพานต์ และอีกมากมาย และเมื่อชมงานศิลปะเสร็จแล้ว สามารถแวะพักชมสวนด้านหลังที่ประดับไปด้วยพรรณไม้ ผลงานแกะสลัก และเรือนไทยโดยรอบ พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านของที่ระลึกซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน

ที่ตั้ง : อยู่ในอำเภอหางดง ริมทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-สันป่าตอง-จอมทอง ระหว่างหลักกม.ที่ 19-20 หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ติดถนนทางซ้ายมือ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ทางพิพิธภัณฑ์มีวิทยากรนำชมและจัดเก็บค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์คนละ 100 บาท นักศึกษามาเป็นคณะ คนละ 50 บาท นักเรียนมาเป็นคณะคนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5335 5819, 0 5382 2649

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.